Sistemet e mikrofonave për konferenca janë ndërtuar apostafat për aktivitete të tilla si konferenca, takime qeveritare, trajnime, për përdorim si në salla konferencash ashtu edhe në ambiente më të vogla mbledhjesh. Qëllimi i këtij sistemi është që çdo pjesmarrës në aktivitet të ketë mundësinë të shprehet dhe të dëgjohet nga të gjithë të pranishmit. Sistemi kontrollohet nga një njësi qëndrore që mund të mbajë deri në 150 mikrofona njëkohësisht. Mikrofona të firmës …DIS (Danish Conference Systems) Mikrofona me kërcell të përkulshëm dhe me unazë ndriçuese Bazament kompakt dhe të bukur Altoparlant të inkorporuar Dy hyrje për kufje me rregullues volumi Integrim me sistemin e përkthimit simultan Punon me radiatorë me rreze infra të kuqe
Ndriçimi është element thelbësor i cdo aktiviteti. Ndriçimi jep gjallërinë dhe përcakton atmosferën . Njerëz të talentuar që zotërojnë njohurinë dhe teknologjinë moderne të ndriçimit do të bëjnë që aktiviteti juaj të lërë përshtypje të thella tek publiku. Specialisti i ndriçimit do të vërë në përdorim pajisjet e ndryshme të ndriçimit dhe efektet speciale për të krijuar një atmosferë dinamike dhe të gjallë. Spotlight lëvizës (për skena të mëdha dhe të vogla) Ndriçim standard për dekor Ndricim i komanduar Mbajtëse ndriçimi, skela dhe pajisje motorike
Përkthimi simultan është një fushë e specializuar që kërkon eksperiencë dhe njohje si të kërkesave të përkthyesit ashtu edhe të audiencës shumëgjuhëshe. Për këtë, ne ofrojmë më të mirën. Shërbimet dhe pajisjet për përkthime simultane: Kabinë të izoluar për përkthim simultan Kufje wireless dixhitale dhe analog Përforcues sinjali për të garantuar mbarëvajtjen e përkthimit
Ne kemi për detyre që ta bëjmë zërin që të dëgjohet sa më mirë. Talenti dhe aparaturat tona e mundësojnë këtë gjë. Ne ofrojmë sisteme si për aktivitete të vogla ashtu edhe për aktivitete të mëdha si koncerte, etj. Në inventarin tonë të pajisjeve kemi: Shumëllojshmëri mikrofonash, miza, mikrofona skene, mikrofona podiumi, etj Mikser me shumë kanale Performancë e dizenjuar dhe e koordinuar me kompjuter e pershtatur për çdo aktivitet Bokse të monitoruar në formë dixhitale dhe matje dinamike të zërit për të siguruar një shpërndarje të njëtrajtshme Dorëzim në kohë dhe instalim i pajisjeve Teknikë zëri në terren për çdo problem të çastit
Ne ofrojmë me qera si komponentë të veçantë ashtu edhe projektimin dhe instalimin e strukturave të përmasave të mëdha. Në inventarin tonë gjenden: Komponentë për platforma të madhësive të ndryshme Çati për skena në ambiente të jashtme Pëlhura të rënda për sfonde Rampë, shkallë dhe mbulesë fundore për skena
Ne ofrojmë energji të sigurt elektrike për ekspozita, aktivitete sportive, koncerte madje edhe skena për filma. Shërbimi elektrik realizohet sipas të gjitha standardeve të sigurisë. Kabllo me amperazh të lartë Sistem shpërndarës Kabllo elektrike Sistem monitorimi elektrik Mbulesa kabllosh Gjeneratorë ambulant (të mëdhenj dhe të vegjël) Energji ku dhe kur nevojitet
Cilësia e shkëlqyer e imazhit prej ndriçimit dhe kontrastit të lartë dhe këndit të gjerë të shikimit, lejojnë vendosjen e ekraneve LED në çdo lloj ambienti. Njësitë mund të vendosen njëra sipër tjetrës duke krjuar kështu një ekran të vetëm me të madh me cilësinë e pamjes shumë të lartë në të cilin mund të shfaqen reklama, video dhe informacione të ndryshme. Nuk ka kufizim për numrin e ekraneve që mund të vensosen njëri sipër tjetrit Kufiri mes ekraneve është pothuajse i padallueshëm Kënd i gjerë shikimi dhe ngjyra natyrale nëpërmjet LED-eve Kursen energjinë I hollë me dizajn modern
Në inventarin tonë i kemi të gjitha pajisjet e nevojshme për prezantimin e mesazhit tuaj. Si 10, si 1000, numri i spektatorëve nuk ka asnjë rëndësi pasi ne kemi pajisjen e duhur për çdo sasi audience. Projektorë deri në 10 000 lumen Ekrane për projektim deri në 6x4m Monitorë plasma format widescreen të madhësive të ndryshme
Eksperiencë e plotë 3D pa nevojën e syzeve speciale, kjo është mënyra që propozojmë ne për shfaqjen e mesazhit tuaj në motnitorët tanë 3D me cilësi imazhi shumë të lartë. Me anë të 28 fushave të shikimit mund të krijohen imazhe që të lënë me gojë hapur. Këndi shumë i gjerë 3D prej 150° lejon që një numër i madh shikuesish të përjetojnë të gjithë njëkohësisht eksperiencën 3D. Duke qenë se monitorët 3D mund të operojnë edhe si monitorë 2D, përdorimi i tyre është i gjithanshëm. Sistemi i pajisjes është projektuar në mënyrë të tillë që monitori të shfrytëzojë në maksimum conceptet/përmbajtjen e botës 2 dimensionale. Këtë e mundëson formati shumë elastik 2D + thellësi që mundëson shfrytëzimin në mënyrë të pavarur të materialit 2D dhe efekteve 3D.
Ndriçimi është një pjesë thelbësore e projektimit të çdo ndërtese. Ai duhet të jetë estetikisht i kënaqshëm dhe të mundësojë ambientin e përshtatshëm për kryerjen e funksionit për të cilin ndërtesa është projektuar. Ne ofrojmë pajisje elegante dhe inovative ndriçimi që mbrojnë ambientin dhe mbrojnë buxhetin e klientëve tanë. Fasada dhe arkitekturë Ambiente tregtare dhe dyqane Ambiente shkollore dhe universitare Hoteleri dhe restorante Muzeume dhe galeri arti Spitale dhe ambiente sanitare Fabrika dhe ambiente industriale
Në një situatë kur udhëtimi eshte i pamundur por takimet duhet të bëhen gjithësesi, video konferencat jane menyra më efektive për të lidhu njerëzit me njëri tjetrin.Permes videos dhe zerit me lidhje te shpejte interneti, video konferencat mund te zhvillohen kudo. Kompania jone ofron gjithmone suportin më të mirë teknik per te garantuar qe video konferenca juaj te shkoje sa më mire. Një teknik ndodhet gjithmonë në gatishmëri për çdo situatë. Sherbimet tona për video konferenca perputhen me sherbime te tjera video konferenca ne te gjithe boten. Video konferenca polycom me video full motion dhe zë Transport dhe montim Testime per tu siguruar qe gjithcka funksionon Teknik i pranishem gjate gjithe kohes per te vene ne pune pajisjet
Videoprojeksioni 3D është një teknologji projektimi me anë të së cilës çdo objekt mund të kthehet në një sipërfaqe projeksioni për video. Objektet tek të cilat mund të projektohet video janë të madhësive të ndryshme, nga makinat e deri tek ndërtesat me shumë kate. Nëpërmjet pajisjeve dhe programeve të specializuara, projeksioni mund t’i përshtatet faqeve të objektit duke krijuar kështu iluzione optike dhe dinamikë në objekte të pa lëvizshëm. Zakonisht efektet vizuale shoqërohen me efekte zanore për të krijuar një narracion audio-vizual.
Sistemet e mikrofonave për konferenca janë ndërtuar apostafat për aktivitete të tilla si konferenca, takime qeveritare, trajnime, për përdorim si në salla konferencash ashtu edhe në ambiente më të vogla mbledhjesh. Qëllimi i këtij sistemi është që çdo pjesmarrës në aktivitet të ketë mundësinë të shprehet dhe të dëgjohet nga të gjithë të pranishmit. Sistemi kontrollohet nga një njësi qëndrore që mund të mbajë deri në 150 mikrofona njëkohësisht. Mikrofona të firmës …DIS (Danish Conference Systems) Mikrofona me kërcell të përkulshëm dhe me unazë ndriçuese Bazament kompakt dhe të bukur Altoparlant të inkorporuar Dy hyrje për kufje me rregullues volumi Integrim me sistemin e përkthimit simultan Punon me radiatorë me rreze infra të kuqe
Ndriçimi është element thelbësor i cdo aktiviteti. Ndriçimi jep gjallërinë dhe përcakton atmosferën . Njerëz të talentuar që zotërojnë njohurinë dhe teknologjinë moderne të ndriçimit do të bëjnë që aktiviteti juaj të lërë përshtypje të thella tek publiku. Specialisti i ndriçimit do të vërë në përdorim pajisjet e ndryshme të ndriçimit dhe efektet speciale për të krijuar një atmosferë dinamike dhe të gjallë. Spotlight lëvizës (për skena të mëdha dhe të vogla) Ndriçim standard për dekor Ndricim i komanduar Mbajtëse ndriçimi, skela dhe pajisje motorike
Përkthimi simultan është një fushë e specializuar që kërkon eksperiencë dhe njohje si të kërkesave të përkthyesit ashtu edhe të audiencës shumëgjuhëshe. Për këtë, ne ofrojmë më të mirën. Shërbimet dhe pajisjet për përkthime simultane: Kabinë të izoluar për përkthim simultan Kufje wireless dixhitale dhe analog Përforcues sinjali për të garantuar mbarëvajtjen e përkthimit
Ne kemi për detyre që ta bëjmë zërin që të dëgjohet sa më mirë. Talenti dhe aparaturat tona e mundësojnë këtë gjë. Ne ofrojmë sisteme si për aktivitete të vogla ashtu edhe për aktivitete të mëdha si koncerte, etj. Në inventarin tonë të pajisjeve kemi: Shumëllojshmëri mikrofonash, miza, mikrofona skene, mikrofona podiumi, etj Mikser me shumë kanale Performancë e dizenjuar dhe e koordinuar me kompjuter e pershtatur për çdo aktivitet Bokse të monitoruar në formë dixhitale dhe matje dinamike të zërit për të siguruar një shpërndarje të njëtrajtshme Dorëzim në kohë dhe instalim i pajisjeve Teknikë zëri në terren për çdo problem të çastit
Ne ofrojmë me qera si komponentë të veçantë ashtu edhe projektimin dhe instalimin e strukturave të përmasave të mëdha. Në inventarin tonë gjenden: Komponentë për platforma të madhësive të ndryshme Çati për skena në ambiente të jashtme Pëlhura të rënda për sfonde Rampë, shkallë dhe mbulesë fundore për skena
Ne ofrojmë energji të sigurt elektrike për ekspozita, aktivitete sportive, koncerte madje edhe skena për filma. Shërbimi elektrik realizohet sipas të gjitha standardeve të sigurisë. Kabllo me amperazh të lartë Sistem shpërndarës Kabllo elektrike Sistem monitorimi elektrik Mbulesa kabllosh Gjeneratorë ambulant (të mëdhenj dhe të vegjël) Energji ku dhe kur nevojitet
Cilësia e shkëlqyer e imazhit prej ndriçimit dhe kontrastit të lartë dhe këndit të gjerë të shikimit, lejojnë vendosjen e ekraneve LED në çdo lloj ambienti. Njësitë mund të vendosen njëra sipër tjetrës duke krjuar kështu një ekran të vetëm me të madh me cilësinë e pamjes shumë të lartë në të cilin mund të shfaqen reklama, video dhe informacione të ndryshme. Nuk ka kufizim për numrin e ekraneve që mund të vensosen njëri sipër tjetrit Kufiri mes ekraneve është pothuajse i padallueshëm Kënd i gjerë shikimi dhe ngjyra natyrale nëpërmjet LED-eve Kursen energjinë I hollë me dizajn modern
Në inventarin tonë i kemi të gjitha pajisjet e nevojshme për prezantimin e mesazhit tuaj. Si 10, si 1000, numri i spektatorëve nuk ka asnjë rëndësi pasi ne kemi pajisjen e duhur për çdo sasi audience. Projektorë deri në 10 000 lumen Ekrane për projektim deri në 6x4m Monitorë plasma format widescreen të madhësive të ndryshme
Eksperiencë e plotë 3D pa nevojën e syzeve speciale, kjo është mënyra që propozojmë ne për shfaqjen e mesazhit tuaj në motnitorët tanë 3D me cilësi imazhi shumë të lartë. Me anë të 28 fushave të shikimit mund të krijohen imazhe që të lënë me gojë hapur. Këndi shumë i gjerë 3D prej 150° lejon që një numër i madh shikuesish të përjetojnë të gjithë njëkohësisht eksperiencën 3D. Duke qenë se monitorët 3D mund të operojnë edhe si monitorë 2D, përdorimi i tyre është i gjithanshëm. Sistemi i pajisjes është projektuar në mënyrë të tillë që monitori të shfrytëzojë në maksimum conceptet/përmbajtjen e botës 2 dimensionale. Këtë e mundëson formati shumë elastik 2D + thellësi që mundëson shfrytëzimin në mënyrë të pavarur të materialit 2D dhe efekteve 3D.
Ndriçimi është një pjesë thelbësore e projektimit të çdo ndërtese. Ai duhet të jetë estetikisht i kënaqshëm dhe të mundësojë ambientin e përshtatshëm për kryerjen e funksionit për të cilin ndërtesa është projektuar. Ne ofrojmë pajisje elegante dhe inovative ndriçimi që mbrojnë ambientin dhe mbrojnë buxhetin e klientëve tanë. Fasada dhe arkitekturë Ambiente tregtare dhe dyqane Ambiente shkollore dhe universitare Hoteleri dhe restorante Muzeume dhe galeri arti Spitale dhe ambiente sanitare Fabrika dhe ambiente industriale
Në një situatë kur udhëtimi eshte i pamundur por takimet duhet të bëhen gjithësesi, video konferencat jane menyra më efektive për të lidhu njerëzit me njëri tjetrin.Permes videos dhe zerit me lidhje te shpejte interneti, video konferencat mund te zhvillohen kudo. Kompania jone ofron gjithmone suportin më të mirë teknik per te garantuar qe video konferenca juaj te shkoje sa më mire. Një teknik ndodhet gjithmonë në gatishmëri për çdo situatë. Sherbimet tona për video konferenca perputhen me sherbime te tjera video konferenca ne te gjithe boten. Video konferenca polycom me video dhe zë Transport dhe montim Testime për tu siguruar që gjithcka funksionon Teknik i pranishëm gjatë gjithë kohës për të vënë në punë pajisjet
Videoprojeksioni 3D është një teknologji projektimi me anë të së cilës çdo objekt mund të kthehet në një sipërfaqe projeksioni për video. Objektet tek të cilat mund të projektohet video janë të madhësive të ndryshme, nga makinat e deri tek ndërtesat me shumë kate. Nëpërmjet pajisjeve dhe programeve të specializuara, projeksioni mund t’i përshtatet faqeve të objektit duke krijuar kështu iluzione optike dhe dinamikë në objekte të pa lëvizshëm. Zakonisht efektet vizuale shoqërohen me efekte zanore për të krijuar një narracion audio-vizual.
ardikule.com